ID/PW 가입
 / 

GTA V 10주년 트레일러

 
1
  732
2023-09-18 12:01:40

https://youtu.be/umecRkq1wAA?si=GyWNzkf8c6J0Zbfp


2
Comments
1
2023-09-18 12:32:52

 벌써 10주년인가요 ㄷㄷ 슬슬 6을...

WR
1
2023-09-18 13:00:24

루머 많이 떴었어서 연말이나 내년 초쯤 공개할 거 같아요 ㅎㅎ

글쓰기
SERVER HEALTH CHECK: OK