ID/PW 가입
 / 

2024 - 2025년 플스 5 구입 계획

 
2
  6627
Updated at 2023-09-08 16:42:20

 

 

 

소니   플레이스테이션   5   프로       

(2024년   11월  -  12월   연말   발매   예상)

 

 

 

2025년   소니   플레이스테이션   5   프로   구입    계획

(2024년    연말   초기   물량   품절     예상)

(2025년    플레이스테이션   5   프로   구입)

 

 

2
Comments
2023-09-13 12:41:51

초기에 진짜 품절사태 또 날거 같기도 하네요

2023-09-23 04:01:54

플스5 프로 나오면 진짜 대란 일어날 것 같네요 ㄷㄷㄷ

 
글쓰기
SERVER HEALTH CHECK: OK