ID/PW 가입
 / 

PS+ 6월 월간 게임 오늘 배포

 
3
  12098
2023-06-06 16:23:23

https://youtu.be/-A8dZnuKhxY

 

PS+ 6월 월간 게임이 현재 배포 중입니다.이번 달 월간 게임들은 모두 PS5 & PS4로 플레이할 수 있으며 한국어 자막을 지원합니다.

 

 NBA 2K23

https://store.playstation.com/ko-kr/product/UP1001-PPSA07169_00-NBA2K23CROSSBUY0

https://youtu.be/8bO5ufMXu6M

 

 

 

 쥬라기 월드 에볼루션 2

https://store.playstation.com/ko-kr/product/EP2377-PPSA03286_00-JWEVOLUTION2AAAA

영상 자막 버튼을 누르면

한국어 자막과 함께 볼 수 있습니다

https://youtu.be/fXPRD7QET0o

 

 [트랙 투 요미]

https://store.playstation.com/ko-kr/product/EP6960-PPSA03777_00-1170445898702423

https://youtu.be/LfjT9WSfBQo

 

 PS 블로그 소개글 보러 가기

https://blog.ko.playstation.com/2023/06/01/20230601-psplus/

1
Comment
1
2023-06-08 10:10:20

 
글쓰기
SERVER HEALTH CHECK: OK